Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam
và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán

 • Tạo tài khoản và đăng nhập
 • Chọn Dashboard
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
 • Tại trang Dashboard, kéo xuống dưới và chọn Become a Vendor
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
 • Nhập thông tin của Store và bấm chọn Become a Vendor
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
 • Chọn Let’s Go! Hoặc Not right now
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
 • Chọn Store Dashboard để vào trang quản lý cửa hàng
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
 • Tại trang Store Dashboard, chọn Setting
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
 • Nhập các thông tin như banner, logo của Store, …
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
 • Để vào trang cửa hàng sau khi đã hoàn tất các thiết lập xong, chọn Store Frontpage
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
 • Ví dụ về 1 gian hàng
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG SẢN PHẨM TRONG GIAN HÀNG
 • Trong Store Dashboard, chọn mục Products
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán
 • Chọn Add new product
 • Nhập thông tin sản phẩm và bấm Create product
Hướng dẫn tạo gian hàng và đăng sản phẩm bán

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment
  0