Bánh Hạt
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam
và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
<< Quay lại

Bánh Hạt

Store: I Am Nuts

125.000

Thành phần:
1.Pumpkins Hạt bí xanh
2.Sunflower Hạt hướng dương
3.Sesame Hạt mè trắng, mè đen
4.Chia Hạt chia
5.Almond flakesHạnh nhân lát
6.Ginger Gừng
7.Vỏ cam
8. whole wheat flour Bột mỳ nguyên cám
9. Salt Muối
Price 125K 1 Hộp

Bánh Hạt Bánh Hạt

0