Five Rose Villas
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam
và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
Open
Open 24h today
 • Monday

  Open 24h

 • Tuesday

  Open 24h

 • Wednesday

  Open 24h

 • Thursday

  Open 24h

 • Friday

  Open 24h

 • Saturday

  Open 24h

 • Sunday

  Open 24h

 • 15/07/2024 9:40 sáng local time

Description

Giới thiệu Five Rose Villas

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 098 888 53 36
Email: fivrosevillahoian@gmail.com
Website: https://fiverosevillas.com/
Social Networks
Location

48 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Video
mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a review
  Liên hệ

   0