Bắp Cải Hoa Hồng
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam
và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
<< Quay lại

Bắp Cải Hoa Hồng

Danh mục: Dịch vụ khác

15.000

Thời vụ nên trồng Bắp Cải Hoa Hồng vào 3 vụ chính
Vụ sớm nhất: gieo cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
Vụ 2: gieo cuối tháng 9 đến đầu tháng 10
Vụ 3: gieo tháng 11 đến giữa tháng 12
Giá bán 15k/gói

Bắp Cải Hoa Hồng

0