Bắp Cải Hoa Hồng
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam
và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
Được bảo trợ bởi Chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
<< Quay lại

Danh mục: Sản phẩm OCOP

Bắp Cải Hoa Hồng
Còn hàng
Bắp Cải Hoa Hồng
15.000
Dâu tây lùn
Còn hàng
Dâu tây lùn
14.000
mũ len cho bé
Còn hàng
mũ len cho bé
119.000
Ớt chuông
Còn hàng
Ớt chuông
14.000
Ớt hiểm lai chỉ thiên
Còn hàng
Ớt hiểm lai chỉ thiên
12.000
0